İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

29.12.2012 tarihli 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanan

İş sağlığı uzmanları görev yetki ,sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik de belirtilen hizmetleri sunmak ve saha çalışmaları yapmak.

Personel özlük dosyalarını  4857 sayılı iş kanununa  uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.

İş Yeri Hekimliği Hizmeti

18.06.2013  tarihli  resmi gazetede yayımlanan

iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev,yetki sorumluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik de belirtilen hizmetleri sunmak.

Saha çalışması yapılması ve meslek hastalıkları hakkında işverene bilgi verilmesi.

Risk Analiz Çalışmaları

29.12.2012 tarihli 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanan

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğinde belirtilen; sağlıklı ve çalışabilir iş ortamının oluşturulmasına zemin hazırlayan risk analiz yöntemini hazırlamak ve belirtilen riskleri kabul edilebilir  seviyeye getirmek için ekip çalışması yapmak.

Bana Bir Şey Olmaz Deme !

İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİ UNUTMA

Patlamadan Korunma

30.06.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliği gereğince patlamadan korunma dökümanı hazırlamak.Gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

Risk Analizi Çalışmaları

29.12.2012 tarihli 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanan İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğinde belirtilen; sağlıklı ve çalışabilir iş ortamının oluşturulmasına zemin hazırlayan risk analiz yöntemini hazırlamak ve belirtilen riskleri kabul edilebilir  seviyeye getirmek için ekip çalışması yapmak.

TMGD Uzmanlık Hizmeti

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya TMGD hizmeti alması zorunludur.

Acil Durum Eylem Planı

18.06.2013 tarihli 28681 sayılı resmi gazetede yayımlanan
İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ‘ine uygun acil durum eylem planı hazırlamak ve eğitimlerini vermek.