Blog

Blog post subtitle

18.06.2013 tarihli 28681 sayılı resmi gazetede yayımlanan iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ‘ine uygun acil durum eylem planı hazırlamak ve eğitimlerini vermek.