30.06.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliği gereğince patlamadan korunma dökümanı hazırlamak.Gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

Eğer bir yerde patlama ihimali varsa, bu ortamlar kontrol altına alınarak; çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu “Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanır”

İş Yerinde Patlamaya Neden Olacak Etkenler Göz Önünden Bulundurularak

  • Patlayıcı ortam oluşumunu önleme
  • Patlayıcı ortamın tutuşmasını önleme
  • Patlamanın etki alanındaki çalışanların üzerindeki zararlı etkileri azaltacak tedbirlerin alınmasını sağlamak
  • İş yerinde kullanılabilecek tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi
  • Patlama ihtimaline karşı risk değerlendirmesinin yapılması