Blog

29.12.2012 tarihli 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanan

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğinde belirtilen; sağlıklı ve çalışabilir iş ortamının oluşturulmasına zemin hazırlayan risk analiz yöntemini hazırlamak ve belirtilen riskleri kabul edilebilir  seviyeye getirmek için ekip çalışması yapmak.